Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

Korzenie naszej szkoły sięgają dwudziestolecia międzywojennego.

17 listopada 1926 roku na podstawie decyzji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powstała Państwowa Szkoła Rzemieślniczo – Przemysłowa w Suwałkach. Ulokowano ją w istniejącym już budynku u zbiegu ulic Kościuszki i 3-go Maja. Pierwszym dyrektorem szkoły został J. Skawiński.

Po wybuchu II wojny światowej szkoła przestała funkcjonować. W kwietniu 1940 r. dyrektor i kierownik warsztatów zostali aresztowani przez gestapo i wywiezieni do obozu koncentracyjnego, gdzie zostali zamordowani. Całkowite rozwiązanie szkoły nastąpiło w kwietniu 1941 r.

Realne czynności tworzenia nowej szkoły rozpoczęły się w lipcu 1947 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego poleciło Marianowi Waraksie zorganizowanie Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w Suwałkach. Podstawą prawną utworzenia szkoły była decyzja Ministerstwa Oświaty opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty Nr 5 poz. 137.

Na początku roku szkolnego 1948/1949 szkoła otrzymała nazwę - Liceum Mechaniczne. Uczęszczało do niej 135 uczniów, uczących się w dwóch klasach drugich i trzech pierwszych.

Kwiecień 1949 r. przyniósł zmianę dyrektora. Marian Waraksa został odwołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego. Dyrektorem mianowano Józefa Rylskiego.

W roku szkolnym 1951/1952 Technikum Mechaniczne otrzymało zdewastowane budynki przy ulicy Kościuszki. Zakładem opiekuńczym placówki był Związek Zawodowy Kolejarzy, który udostępnił uczniom łaźnię kolejową. Szkołę podporządkowano Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Rok szkolny 1954/1955 przyniósł zmianę opiekuna szkoły. Został nim Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, co przyniosło, poprawę bazy materialnej.

W roku szkolnym 1955/1956 do Technikum Mechanicznego uczęszczało 243 uczniów w 8 klasach, podzielonych na specjalności: remont obrabiarek i obróbka metali skrawaniem. Warsztaty szkolne obejmowały następujące działy: mechaniczny, skrawanie ręczne – ślusarnia, obróbka cieplna, spawalnictwo elektryczne i acetylenowe, montaż i remont obrabiarek.

W roku szkolnym 1967/1968 nastąpiły zmiany organizacyjne: utworzono 2-letnią zasadniczą szkołę zawodową o specjalności – zbrojarz betoniarz, reaktywowano technikum dla pracujących po 3-letniej ZSZ, zlikwidowano ZSZ o specjalizacji – ślusarz usługowy.

W roku szkolnym 1973/1974 odszedł na emeryturę dyrektor Józef Rylski, nowym dyrektorem został Kazimierz Jabłoński.

W roku szkolnym 1975/1976 decyzją władz Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Warszawie Zasadnicza Szkoła Odzieżowa CZSP w Suwałkach została połączona z ZSZ CZSP – ZSZ. Nasza szkoła zyskała nowe kierunki nauczania: technikum 5 – letnie: obróbka skrawaniem, budowa maszyn, precyzyjne, 3 – letnie naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, technikum 3 – letnie wieczorowe obróbka skrawaniem, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i ZSZ mechanik samochodowy, elektrotechnik i monter aparatury radiowo – telewizyjnej, krawiec odzieży lekkiej, krawiec odzieży ciężkiej, obuwnik.

W roku szkolnym 1981/1982 dyrektor szkoły Kazimierz Jabłoński został wojewodą suwalskim, nowym dyrektorem ZSZ CZSP został Ryszard Butkiewicz.

W roku 1983 rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego budynku szkoły. 3 października 1984 roku – wmurowano akt erekcyjny w fundament nowego budynku. W 1986 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Sikorskiego 21.

13 października 1987 r. nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Karola Brzostowskiego - reformatora społecznego, właściciela ziemskiego, twórcy Rzeczpospolitej Sztabińskiej.

W 1991 roku dyrektorem został Zdzisław Siemaszko, a w latach 1992-1997 dyrektorem był Ryszard Mróz.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ZSZ kształcił techników mechaników o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i budowa maszyn, techników odzieżowych o specjalności konfekcjonowanie dzianin, i stolarzy o specjalizacji meblarstwo. Liceum zawodowe kształciło krawców konfekcyjno-usługowych. W klasach zasadniczej szkoły zawodowej uczyli się elektromechanicy, mechanicy pojazdów samochodowych, stolarze i krawcy. W drugiej dekadzie lat dziewięćdziesiątych wprowadzone zostały klasy technikum samochodowego i ochrony środowiska.

W latach 1997-2007 dyrektorem szkoły był Zenon Gościewski.

Od roku 2007 do 2012 dyrektorem była Elżbieta Boniszewska - Janczuk.

Obecnie funkcję dyrektora pełni Joanna Woronko.

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies