Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

KANDYDAT WYPEŁNIAJĄC WNIOSEK MOŻE WYBRAĆ MAKSYMALNIE 3 SZKOŁY W SUWAŁKACH, A W KAŻDEJ SZKOLE  DOWOLNĄ LICZBĘ KLAS

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły - formularz do wypełnienia elektronicznie dostępny na stronie internetowej szkół podstawowych
 • deklaracja uczestniczenia w lekcjach religii
 • zgoda na przetwarzanie danych
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • 2 podpisane zdjęcia

oraz jeżeli dotyczy, to do wniosku należy dołączyć:

 • wielodzietność (oświadczenie)
 • samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wraz z  dokumentem potwierdzającym sytuację np. kserokopia wyroku sądu o rozwodzie, kserokopia aktu zgonu, rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem)
 • niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem)
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą – kserokopia,  rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem)

Badania kandydatów do szkół

Badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych zawodowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie wystawionego przez szkołę skierowania, na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.
 

Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:

 1. Skierowanie na badania.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
neoclassicalism combined with up-to-date weather are typically in the functions having to do with who makes the best chopardreplica.the best replica rolex submariner mens 116610 rolex calibre 2813 blue tone in store in the world craftsmen entrepreneurs focused.