Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj

W okresie 14 września 2017r. - 13 września 2019r. realizowany jest projekt „Kreowanie nowej jakości edukacji poprzez rozwój kompetencji osobistych oraz doskonalenie umiejętności zarządzania i planowania pracy nauczyciela” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Edukacja Szkolna "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej", którego wartość opiewa na kwotę 154,5 tys. zł.

Co zrealizowano?

 • Spotkania informacyjno-organizacyjne – 22 lutego 2018r., 04 kwietnia 2018r., 24 maja 2018r., 29 listopada 2018r.
 • Udział koordynatorki projektu w webinarium „Czy Unia Europejska ma wpływ na edukację dorosłych w Polsce? Jakie dokumenty powinieneś znać? Jakie są plany Unii na najbliższą przyszłość? Jakie inicjatywy warto poznać?” - 09 kwietnia 2018r.
 • Relacja z pierwszych mobilności 5 nauczycielek - wyjazd do Anglii - 7 - 18 maja 2018r.
 • Lekcja otwarta p. Edyt Mieńko, w której wykorzystano narzędzia poznane na kursie językowo-metodycznym w Wielkiej Brytanii, Temat: Metody ataków sieciowych - 25 maja 2018r.
 • Doskonalenie zawodowe 2 nauczycielek w Scarborough - 11 - 22 czerwca 2018r.
 • Szkolenia językowe dla nauczycieli na Malcie - 1 - 14 października 2018r.
 • Intensywny kurs językowy i metodyczny w Wielkiej Brytanii -  27.01 - 03.02.2019r.
 • wykorzystanie aplikacji Plickers na lekcji wychowania fizycznego – prowadząca Beata Kowalska - 26.02.2019r.
 • szkolenie rady pedagogicznej – prezentacja narzędzi poznanych w pracy dydaktycznych– prowadzące Jolanta Grabowska, Agnieszka Seredzińska, Aneta Słabińska - 28.02.2019r.
 • nawiązanie współpracy ze szkołami poznanymi m.in. dzięki działaniom na platformie e-Twinning, od października 2019r. rozpocznie się w szkole roczny projekt „Małym i dużym integracja europejska służy” - luty – kwiecień 2019r.
 • szkolenie rady pedagogicznej – prezentacja narzędzi i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy nauczyciela – prowadzące Joanna Perkowska, Joanna Sokołowska - 26.03.2019r.
 • udział w X Konferencji Metodycznej dla dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych województwa podlaskiego „Rozwój kształcenia zawodowego warunkiem rozwoju regionu” – prezentacja i omówienie działań projektowych przez dyrektor szkoły Joannę Woronko oraz koordynatorkę projektu Joannę Kalejta - 11 kwietnia 2019r.
 • wizyta delegacji z estońskiej szkoły zawodowej w Voru, podpisanie porozumienia o współpracy szkół - 21.05.2019r.
 • dzień wielokulturowości „Obierz kurs na wielokulturowość – prowadzące Anna Peza i Iza Monika Pacewicz - 07.06.2019r,
 • szkolenie rady pedagogicznej – prezentacja poznanych narzędzi w pracy dydaktycznej – prowadzący Paweł Odojewski - 13.06.2019r.
 • nawiązanie współpracy i konsultacje nauczycieli z native speakerem - 19.06.2010r.
 • realizacja z intensywnego kursu z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych do nauczania Beaty Mrozek w Londynie - 15-19.07.2019r.
 • realizacja specjalistycznego kursu dla osób zarządzających placówkami oświatowymi Joanny Woronko i Ewy Frydrych-Moldenhawer w Scarborough - 29.07.- 09.08.2019r.
 • przez cały okres realizacji projektu – rejestracja nauczycieli na platformie Salto, Agnieszka Seredzińska skorzystała z wyjazdu edukacyjnego na Cypr

Galeria zdjęć

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies