Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj

  

Pedagog szkolny pani Renata Przełomska zaprasza uczniów, którzy potrzebują wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Pedagog szkolny pracuje codziennie (gabinet nr 115)

 • poniedziałek - 10.00 - 14.30
 • wtorek - 10.00 - 14.30
 • środa - 10.00 - 13.00
 • czwartek - 10.00 - 14.00
 • piątek – 10.00 - 13.00

Na spotkania można umawiać się również w innych dogodnych terminach pod numerem telefonu 87 565 85 69 lub mailowo r.przelomska@zs6.pl

Konsultacji, porad w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela również dyrektor szkoły Joanna Woronko. Zapraszamy codziennie w godz. 8.00 - 15.00

Zachęcamy do kontaktu w każdej ważnej sprawie.

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Literatura dla rodzica

 • Faber A., Mazlish E., „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”, Wydawnictwo MEDIA RODZINA
 • Faber A., Mazlish E., „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Wydawnictwo MEDIA RODZINA, 2001
 • Wolańczyk T., Kołakowski A.: Skotnicka Magdalena, „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”, Wydawnictowo BiFOLIUM, Lublin 2002
 • Pentecost D.: „Wychować dziecko z ADHD”, wyd. 2005, Wiącek R.: „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym”, wyd. 2006
 • Karpowicz, P.: „Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie?" Duchowe aspekty leczenia uzależnienia, Instytut Wydawniczy Kreator Jan-Uwe Rogge: "Krótkie opowiadania na pokonanie strach", wyd. Jedność Griffiths M,: "Gry i hazard", GWP
 • Ridley D.S, Walther B.: "Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności", GWP Andrzejczak A.: „Magia szklanego ekranu”, wyd. 2007
 • Williams D.: „Nikt nigdzie”. Niezwykła autobiografia dziewczynki autystycznej., wyd. 2005
 • M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska: „Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców”, Gdańska 2007

Zobacz więcej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies