Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zajęcia edukacyjne trwają od 2 września 2019 do 26 czerwca 2020; w klasach IV Technikum nr 2 – do 24 kwietnia 2020.

Zajęcia będą realizowane przez dwa okresy
I półrocze - od 2 września 2018r. do 17 stycznia 2020r. (19 tygodni nauki)
II półrocze - od 3 lutego 2020r. do 26 czerwca 2020r. (19 tygodni nauki); w klasach IV - do 24 kwietnia (11 tygodni nauki)

Przerwy w zajęciach edukacyjnych:
zimowa przerwa świąteczna – od 23 do 31 grudnia 2019
ferie zimowe – od 20 stycznia do 2 lutego 2020
wiosenna przerwa świąteczna – od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020
ferie letnie - od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych - tzw. dni dyrektorskie:

6 maja 2020 (środa) – matura z języka angielskiego
12 czerwca 2020 (piątek) – piątek po Bożym Ciele

Praktyczna nauka zawodów u pracodawców (4 tygodnie)

Klasa 

Rodzaj zajęć

Termin

3 Ti1

3 Ti2

praktyka zawodowa

14.10.2019 – 08.11.2019

3 B

praktyka zawodowa

12.11.2019 - 06.12.2019

3 TL

3 TS

3 TR

3 TD

praktyka zawodowa

03.02.2020 – 28.02.2020

2 Ti1

praktyka zawodowa

02.03.2020 – 27.03.2020

2 Ti2

praktyka zawodowa

04.05.2020 - 29.05.2020

2 W (CE)

zajęcia praktyczne

07.10.2019 – 01.11.2019

Dokształcanie teoretyczne młodocianych:

II stopień – 2 W: 07.10.2019 – 01.11.2019;

III stopień – 3 W: 17.02.2020 – 13.03.2020.

Przydział wychowawstw, pracowni na zebrania rodziców z wychowawcami klas oraz boksów szatniowych 

L.p.

Oddział

Zawody – liczba uczniów

Liczba uczniów
w klasie

Wychowawca

 Liczba chł./dz.

Sala

Szatnia

klasy pierwsze

technikum

 1.  

1 TLiB g

technik logistyk 20

technik pojazdów samochodowych 15

35

Emilia Szmigielska

24/11

111

17

 1.  

1 TLiB p

technik logistyk  16

technik pojazdów samochodowych 17

33

Dariusz Szmajda

21/12

7

11

 1.  

1 Ti1 g

technik informatyk

18

Beata Kowalska

17/1

4

15

 1.  

1 Ti2 g

technik informatyk

18

Magdalena Stempska

18/0

202

15

 1.  

1 Ti1 p

technik informatyk

33

Katarzyna Świderska

30/3

5

12

 1.  

1 Ti2 p

technik informatyk

32

Szymon Urynowicz

32/0

109

15

 1.  

1 TRiD g

technik reklamy  18

technik technologii drewna 18

36

Andrzej Szumski

16/20

106

1

 1.  

1 TRiD p

technik reklamy  16

technik technologii drewna  17

33

Agnieszka Seredzińska

18/15

110

25

branżowa szkoła I stopnia

 1.  

1 CiS g

mechanik pojazdów samochodowych - 16

stolarz - 15

31

Cecylia Sztabińska

31/0

8

26

 1.  

1 CiS p

mechanik pojazdów samochodowych - 16

stolarz - 11

27

Patrycja Olszewska

25/2

214

27

 1.  

1 KiCE g

kierowca mechanik -7

elektromechanik pojazdów samochodowych - 26

33

Marcin Gościewski

33/0

209

13

 1.  

1 KiCE p

kierowca mechanik -13

elektromechanik pojazdów samochodowych – 21

34

Bartosz Małyszko

34/0

205

16

klasy drugie

technikum

 1.  

2 TDiB

technik technologii drewna - 13

technik pojazdów samochodowych - 20

32

Justyna Radziszewska

29/3

211

23

 1.  

2 Ti1

technik informatyk

30

Anna Barszczewska

30/0

11

20

 1.  

2 Ti2

technik informatyk

31

Iwona Wasilewska

31/0

207

19

 1.  

2 TRiL

technik organizacji reklamy -16

technik logistyk - 19

35

Beata Taraszkiewicz

13/22

203

18

branżowa szkoła I stopnia

 

2 W

klasa wielozawodowa

27

Krzysztof Gorszewski

27/0

107

21

klasy trzecie

 1.  

3 B

technik pojazdów samochodowych

12

Iza Pacewicz

11/1

6

3

 1.  

3Ti1

technik informatyk

24

Krzysztof Wiszniewski

23/1

201

4

 1.  

3Ti2

technik informatyk

26

Kamila Wiszniewska

26/0

101

5

 1.  

3TLiS

technik logistyk - 14

technik spedytor - 10

24

Beata Skupska

11/13

210

6

 1.  

3TRiD

technik organizacji reklamy - 11

technik technologii drewna - 15

24

Anna Peza

14/10

208

22

branżowa szkoła I stopnia

 1.  

3W

klasa wielozawodowa

17

Grzegorz Smykowski

17/0

108

2

 1.  

3 CE

elektromechanik pojazdów samochodowych

17

Jarosław Mrozek

17/0

113

2

klasy czwarte

technikum

 1.  

4B

technik pojazdów samochodowych

21

Mirosław Sondej

21/0

204

7

 1.  

4 Ti1

technik informatyk

24

Beata Mrozek

24/0

9

8

 1.  

4 Ti2

technik informatyk

19

Ewa Frydrych-Moldenhawer

19/0

10

10

 1.  

4TL

technik logistyk

12

Beata Boksz

5/7

206

24

 1.  

4TRiD

technik organizacji reklamy - 13

technik technologii drewna - 9

22

Katarzyna Butkiewicz

9/13

105

9

Terminy egzaminów zewnętrznych według komunikatów dyrektora CKE (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017r.):

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach. Sesja 1. 2020 zima (styczeń – luty 2020):

 • Część pisemna - 10 stycznia 2020 r.
 • Część praktyczna: „model D” – 9 stycznia 2020;  „model „w”, „wk” i „dk” - od 11 stycznia do 15 lutego 2020r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach. Sesja 1. 2020 lato (czerwiec – lipiec 2020):

 • Część pisemna – 23 czerwca 2020r.
 • Część praktyczna: „model D” – 22 czerwca 2020; „model „w”, „wk” i „dk” - od 24 czerwca do 9 lipca 2020r.

Matura 2020:

4 maja (poniedziałek) – język polski

5 maja (wtorek) – matematyka

6 maja (środa) – język angielski

Terminy i tematyka zebrań rady pedagogicznej
W sprawach wymagających podjęcia ważnych decyzji zebrania zwoływane są na bieżąco, w miarę potrzeb

Termin

Ogólna tematyka

26 i 28 sierpnia 2019

poniedziałek i środa

przyjęcie wyników klasyfikacji i promocji po egzaminach poprawkowych, zaopiniowanie kandydatur do Nagród Prezydenta, przedstawienie organizacji pracy szkoły, powołanie zespołów zadaniowych, zaopiniowanie programów nauczania

11 września 2019

środa

przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na bieżący rok, zatwierdzenie planu pracy szkoły, przyjęcie programu wychowawczo-profilaktycznego; ustalenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego; zatwierdzenie planu doskonalenia zawodowego

21 listopada 2019

czwartek

analiza sytuacji edukacyjno – wychowawczych w klasach,

przyjęcie nowelizacji statutu szkół

16 stycznia 2020

czwartek

klasyfikacja uczniów za I półrocze

śródroczne sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

16 kwietnia 2020

czwartek

analiza sytuacji edukacyjno – wychowawczych w klasach IV; ewaluacja realizacji procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

22 kwietnia 2020

środa

klasyfikacja uczniów klas IV

21 maja 2020

czwartek

analiza sytuacji edukacyjno – wychowawczych w klasach
I - III; ewaluacja realizacji procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

22 czerwca 2020

poniedziałek

klasyfikacja uczniów klas I – III 

26 czerwca 2020

piątek

podsumowanie pracy w roku 2019/20;
sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Spotkania z rodzicami

Data

Godzina

Spotkania

26 września 2019

czwartek

16.30

z dyrekcją

17.00

z wychowawcami

18.00

przewodniczący oddziałowych rad rodziców
z dyrekcją

 9 stycznia 2020

czwartek

16.00

z wychowawcami

17.00

zebranie otwarte
(spotkania indywidualne z nauczycielami)

28 maja 2020

czwartek

16.00

z wychowawcami

17.00

zebranie otwarte
(spotkania indywidualne z nauczycielami)

Terminy - ocenianie i klasyfikacja

Data

Zadanie

8 stycznia 2020

środa

Informacja o ocenach śródrocznych

16 stycznia 2020

czwartek

Klasyfikacja uczniów  za I półrocze

15 kwietnia 2020

środa

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach IV

21 kwietnia 2020

wtorek

Wystawienie ocen rocznych w klasach IV

22 kwietnia 2020

środa

Klasyfikacja uczniów klas IV

15 czerwca 2020

poniedziałek

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach  I - III

19 czerwca 2020

piątek

Wystawienie ocen rocznych w klasach I - III

22 czerwca 2020

poniedziałek

Klasyfikacja roczna uczniów klas I - III

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies