Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ZS6.I.26.6.2022 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o postępowaniu, zgodnie z art. 275 ust. 1 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2–godzinnego indywidualnego szkolenia z zakresu jazdy (...) dla 21 uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach w ramach projektu Zawodowcy przyszłości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz pełna Specyfikacja Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08da268d-5ae4-753a-c6de-900001d3e646 oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89e8cea0-4e97-47cc-b26c-cd7a2cfd2afc

Załączniki

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies