Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz
do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
07.05 - 22.06.2018 r.
do godz. 15:00

 
do 17.07.2018 r.
godz. 15:00

 
2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia po złożeniu wniosku o
przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia
w postępowaniu rekrutacyjnym,
o którym mowa w Lp. 1
po złożeniu wniosku
o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia
w postępowaniu
rekrutacyjnym, o którym
mowa w Lp. 1.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 25.06.2018 r.
godz. 15:00
 
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i do branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art 20t ust.7 ustawy do 26.06.2018 r. do 23.07.2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
11.07.2018 r.
o godz. 10:00
09.08.2018 r.
o godz. 10:00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku (Lp. 9), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
do 12.07.2018 r.
godz. 15:00
do 10.08.2018 r.
godz. 15:00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
13.07.2018 r.
o godz. 10:00
13.08.2018 r.
o godz. 10:00
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 13.07.2018 r.
do godz. 14:30
13.08.2018 r.
do godz. 14:30

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies