Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj

Wsparcie unijne dla uczniów i nauczycieli

16.02.2018 r.

13 lutego 2018 r. ruszyła rekrutacja do projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej 

– kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałk”
 
FINANSOWANIE
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
CZAS REALIZACJI
Projekt „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki ” realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020. 
 
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego modelu modernizacji procesu kształcenia 3 szkół zawodowych oraz wsparcia 637 uczniów i 40 nauczycieli szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki poprzez przygotowanie nowych programów nauczania, doradztwo kompetencji, staże zawodowe, dodatkowe formy kształcenia oraz współpracę z uczelniami wyższymi i pracodawcami.
 
UCZESTNICY
Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli trzech suwalskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.  
W Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach udział weźmie 186 uczniów.
 
DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU

Doradztwo kompetencji: 

 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • grupowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe 
 • szkolne punkty informacji i kariery / pomoc doradców kompetencji

Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli u pracodawców.

Dodatkowe formy kształcenia:
 • kursy umiejętności zawodowych oraz kursy specjalistyczne
 • szkolenia informatyczne ECDL 
 • szkolenie Cisco Networking Academy
 • koła naukowe 
 • zajęcia pozalekcyjne – język angielski
 • zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości
 • warsztaty z kompetencji miękkich
 • warsztaty z kreatywności
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
 • zajęcia wyrównawcze
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze  
Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej :
 • szkolenie informatyczne
 • kursy językowe
 • szkolenia doskonalące w zakresie kompetencji zawodowych
 • szkolenia z tworzenia autorskich programów nauczania
 • studia podyplomowe
Współpraca z uczelniami wyższymi:
 • zajęcia przygotowujące do podjęcia studiów
 • zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni
 • realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych
Współpraca z pracodawcami:
 • objęcie patronatem: klasy w zawodzie technik technologii drewna przez firmę FORTE;
 • wyposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych;
 • udział w branżowych imprezach wystawienniczo-targowych – targi Polskie Meble w Poznaniu;
 • stypendia dla uczniów zdolnych.
 
Galeria zdjęć
 • Wsparcie unijne dla uczniów i nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies