Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj

Rok szkolny trwa od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 r.

Zajęcia edukacyjne  rozpoczynają się 4 września 2017 r., a kończą 22 czerwca (piątek) 2018 r. z tym,
że w klasach programowo najwyższych Technikum nr 2 zajęcia kończą się 27 kwietnia 2018 r.,

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I półrocze - od 1 września 2017r. do 19 stycznia 2018r. (19 tygodni nauki)
II półrocze - od 5 lutego 2018r. do 22 czerwca 2018r. (19 tygodni nauki), w klasach IV -
od 5 lutego 2018r. do 27 kwietnia 2018r. (11 tygodni nauki)

Przerwy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych wystąpią w następujących  terminach:

 • zimowa przerwa świąteczna - od 23 do 31 grudnia 2017r.,
 • ferie zimowe - od 22 stycznia do 2 lutego 2018r.,
 • wiosenna przerwa świąteczna - od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
 • ferie letnie - od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018r..

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (tzw. dni dyrektorskie):

6 dni

 • 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek),
 • 2 maja 2018r. (środa),
 • 4 maja 2018r. (piątek),
 • 7 maja 2018r. (poniedziałek),
 • 8 maja 2018r. (wtorek),
 • 1 czerwca 2018r. (piątek)

Rozkład zajęć i przerw międzylekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21

 1. 08:00 - 08:45
 2. 08:55 - 09:40
 3. 09:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30

przerwa 20-minutowa

 1. 11:50 - 12:35
 2. 12:45 - 13:30
 3. 13:40 - 14:25
 4. 14:35 - 15:20
 5. 15:40 - 16:25
 6. 16:35 - 17:20
 7. 17:30 - 18:15

Rozkład zajęć i przerw międzylekcyjnych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego
(CKP) przy ul. Wylotowej 30

czas trwania zajęć 55 minut

przerwa 20 minut po 4 godzinach zajęć lub 10 minut po każdym bloku dwugodzinnym

O układzie przerw decyduje nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Przydział wychowawstw, pracowni na spotkania wychowawców z rodzicami oraz boksów szatniowych

Technikum nr 2

l.p. klasa wychowawca nr sali nr szatni liczba uczniów
 1.  
1 B Iza Pacewicz 6 3 22
 1.  
1 Ti1 Krzysztof Wiszniewski 211 4 30
 1.  
1 Ti2 Kamila Wiszniewska 110 5 28
 1.  
1 TR i D Anna Peza 208 22 34
 1.  
1 TL i S Beata Skupska 210 6 33
 1.  
2 B Mirosław Sondej 204 7 27
 1.  
2 Ti1 Beata Mrozek 9 8 26
 1.  
2 Ti2 Mirosława Jurczyk 8 10 23
 1.  
2 TR i D Katarzyna Butkiewicz 105 9 26
 1.  
2 TL Beata Boksz 206 24 16
 1.  
3 B Katarzyna Świderska 108 12 18
 1.  
3 Ti1 Aleksander Turek 11 14 23
 1.  
3 Ti2 Edyta Mieńko 103 15 24
 1.  
3 TR i T Magdalena Stempska 202 11 28
 1.  
3 TL Emilia Szmigielska 111 17 23
 1.  
4 B Andrzej Szumski 106 23 13
 1.  
4 Ti Andrzej Górski 4 18 18
 1.  
4 TL Adam Czerech 205 16 25
 1.  
4 TD i T Beata Kowalska 203 19 22
 1.  
4 TR Aneta Słabińska 109 20 13

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

l.p. klasa wychowawca nr sali nr szatni liczba uczniów
 1.  
2 C i S Ewa Bukpas 209 1 19
 1.  
2 CE Andrzej Morański 5 25 18
 1.  
3 C i S Krzysztof Bziom 7 21 11
 1.  
3 CE Dariusz Szmajda 107 13 19

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

l.p. klasa wychowawca nr sali nr szatni liczba uczniów
 1.  
1 W Grzegorz Smykowski 10 2 35

 

Oznaczenia oddziałów (klas):

Technikum nr 2

B technik pojazdów samochodowych
Ti technik informatyk
TD technik technologii drewna
TR technik organizacji reklamy
TL technik logistyk
TS technik spedytor
TT technik obsługi turystycznej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

C mechanik pojazdów samochodowych
CE elektromechanik pojazdów samochodowych
S stolarz

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

W wielozawodowa

Terminy oceniania i klasyfikacji

Data

Zadanie

11 stycznia 2018

czwartek

Informacja o ocenach śródrocznych

18 stycznia 2018

(czwartek)

Klasyfikacja uczniów

18 kwietnia 2018

(środa)

Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach IV

24 kwietnia 2017

(wtorek)

Wystawienie ocen rocznych w klasach IV

26 kwietnia 2017
(czwartek)

Klasyfikacja uczniów klas IV

13 czerwca 2017
(środa)

Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach  I - III

19 czerwca 2016

(wtorek)

Wystawienie ocen rocznych w klasach I-III

20 czerwca 2016

(środa)

Klasyfikacja roczna uczniów klas I-III

Spotkania z rodzicami:

Data Godzina Spotkania
14 września 2017r. 17.00 z wychowawcami
21 września 2017r. 16.30 przewodniczący oddziałowych rad rodziców
z dyrekcją szkoły
23 listopada 2017r. 16.00 z wychowawcami
23 listopada 2017r. 17.00 zebranie otwarte
(spotkania indywidualne z nauczycielami)
19 kwietnia 2017r. 16.00 z wychowawcami
19 kwietnia 2017r. 17.00 zebranie otwarte
(spotkania indywidualne z nauczycielami)
7 czerwca 2017r. 16.00 z wychowawcami klas I - III
7 czerwca 2017r. 17.00 zebranie otwarte
(spotkania indywidualne z nauczycielami)

Terminy praktyk zawodowych:

Wszystkie klasy III Technikum nr 2 – 30 kwietnia – 30 maja 2017r.

Dni tygodnia, w których realizowane są zajęcia praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy

Dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Klasy

1W, 2CiS

2CiS

2CiS, 3CiS

3CiS

1W, 3CiS

Dokształcanie teoretyczne młodocianych

Według harmonogramu RODiDZ w Giżycku:

 • 2 – 27 X 2017 – III stopień
 • 6 XI - 1 XII 2017 – II stopień
 • w II półroczu – I stopień

Harmonogram matury „próbnej” i sprawdzianów tzw. „dyrektorskich”

Według planu nadzoru pedagogicznego

Terminy egzaminów zewnętrznych

Według Komunikatu Dyrektora CKE

Terminy i tematyka zebrań rady pedagogicznej

Termin Ogólna tematyka
1 września 2017 przedstawienie organizacji pracy szkoły, zatwierdzenie planu pracy szkoły, zaopiniowanie kandydatur do Nagród Prezydenta
21 września 2017 przyjęcie programu wychowawczo-profilaktycznego, ustalenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły
23 listopada 2017 przyjęcie nowelizacji statutu szkoły
18 stycznia 2018 klasyfikacja uczniów za I półrocze
18 stycznia 2018 śródroczne sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
26 kwietnia 2018 klasyfikacja uczniów klas IV
20 czerwca 2018 klasyfikacja uczniów klas I – III 
22 czerwca 2018 podsumowanie pracy w roku 2017/2018
22 czerwca 2018 sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

W sprawach wymagających podjęcia ważnych decyzji zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są na bieżąco, w miarę potrzeb

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies